The Elements, including wind, do not have to be associated merely with the threats. Wind has a great power in it that can be used at human service and generate substantial savings.


What will You do when the power is off?

Demand for the energy increases and the possibilities to produce it cannot stand up to growing needs. One of the solutions coming across constantly growing needs can be diffused energetics and that is micro installations exploiting Renewable Energy Sources.

Wind energy – house of the future

The cities-to-be powered fully by the energy gained from renewable sources such as wind power stations and photovoltaic panels have already been set up. Masdar (The United Arab Emirates) and Neom (The Kingdom of Saudi Arabia) are only the beginning. Futuristic cities where technology plays a significant role seems a world trend that should be expanding within years to come. It happens so as the buildings use more and more energy. Half of the world demand for the electricity is taken over by the buildings. That is why, searching for the alternative solutions to meet those needs is in the limelight among the greatest engineers and designers in the world. Definitely, it is a tough question to answer whether life in the city, where technology plays the most important role, is the best solution ever. Despite undeniable assets of futuristic cities one needs to remember that it is technology that should serve humans and not the other way round.

ekologia-technologia-niezależność

fot. http://www.cips.org

Wind energy solving needs?

Instead, however, to consider moving out You can redesign Your setting in a way to be friendly in terms of ecology and economy. Renewable Energy Sources (RES) will allow You to become the prosumer of clean energy and it will free Your surroundings from CO2 pollution. Turbine ALPHA 6 is not only a residential wind power station that will provide You with energy and make You independent of city power station but also You will save lots of money on bills. This is the concept that will provide unusual possibilities of becoming fully independent on electricity.

Optimising the installation

When designing Turbine ALPHA 6 we did take great attention to have it reach the biggest effectiveness in gaining the energy, even at low wind speeds. After all, it is the gained energy Your savings are up to. Mere turbine parameters will not do if it is installed in the location where the airflow is hindered because of e.g. architectural structure of the place. At every stage we support You and advise the best location for the turbine and we inform about the average wind speeds depending on the height of the pole on which the turbine ALPHA 6 is to be fixed.

If You want to get more details connected with the tool please read the post we shall check the potential of Your location. As far as the financial benefits resulting from installation of the turbine ALPHA 6 you can read here.

Żywioły, w tym wiatr nie muszą kojarzyć się tylko z zagrożeniami. Energia wiatrowa ma w sobie ogromną siłę,  którą można wykorzystać w służbie ziemi generując przy tym duże oszczędności dla twojego portfela.


Co zrobisz, gdy zabraknie prądu?

Ilość zapotrzebowania na energię wzrasta, a możliwości jego wytwarzania nie nadążają za rosnącymi potrzebami. Jednym z rozwiązań wychodzącym naprzeciw wzrastającym potrzebom może być energetyka rozproszona czyli mikroinstalacje Odnawialnych Źródeł Energii.

Energia wiatrowa – Dom przyszłości

Miasta przyszłości w pełni zasilane energią ze źródeł odnawialnych takich jak elektrownie wiatrowe i panele fotowoltaiczne już na świecie powstają. Masdar (Zjednoczone Emiraty Arabskie) i Neom (Arabia Saudyjska) to dopiero początek. Futurystyczne miasta, w których ogromną rolę odgrywa technologia to światowy trend, który w kolejnych latach będzie nieustannie przybierał na sile. Dzieje się tak ponieważ, budynki zużywają coraz więcej energii. Dziś odpowiadają za blisko połowę globalnego zapotrzebowania na prąd. Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, by zaspokoić te potrzeby skupia uwagę najwybitniejszych inżynierów i designerów świata. Trudno z całą pewnością odpowiedzieć już dziś na pytanie, czy życie w mieście, w którym to technologia odgrywa najważniejszą rolę jest najlepszym rozwiązaniem z możliwych. Mimo niezaprzeczalnych atutów miast przyszłości należy pamiętać, że technologia powinna powstawać dla człowieka, a nie człowiek dla technologii.

ekologia-technologia-niezależność

fot. http://www.cips.org

Energia wiatrowa rozwiązaniem dla potrzeb?

Zamiast jednak myśleć o przeprowadzce możesz zaprojektować swoje otoczenie tak, by było przyjazne pod względem ekologicznym i ekonomicznym. Odnawialne Źródła Energii (OZE) pozwolą Ci stać się prosumentem czystej energii, która uwolni Twoje otoczenie od zanieczyszczeń CO2. Turbina ALPHA 6 to nie tylko przydomowa elektrownia wiatrowa, która pozwoli Ci wytworzyć energię niezależnie od elektrowni miejskiej i zaoszczędzić na rachunkachTo idea, która otworzy przed Tobą niezwykłe możliwości dotarcia do pełnej niezależności energetycznej. 

Optymalizacja instalacji 

Tworząc Turbinę ALPHA 6 zależało nam na tym, by osiągała największą efektywność pozyskiwania energii nawet przy niskiej sile wiatru. W końcu to od ilości pozyskanej energii zależy wysokość Twoich oszczędności. Same parametry turbiny nie zdadzą się jednak na wiele, jeśli zostanie ona zainstalowana w miejscu, w którym przepływy wiatru będą utrudnione np. za sprawą struktury architektonicznej okolicy. Za każdym razem pomagamy w wyborze optymalnego posadowienia turbiny na terenie wskazanej lokalizacji, jednocześnie informując o średnich prędkościach wiatru w zależności od wysokości słupa, na którym umieszczona będzie turbina ALPHA 6.

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów związanych z tym narzędziem przeczytaj wpis  sprawdzimy potencjał Twojej lokalizacji. O korzyściach finansowych wynikających z instalacji turbiny ALPHA 6 przeczytasz tutaj.

Polecane artykuły

Wind as the vital power of ecological life

Demand on electricity in Poland increases. Coal time is over. A rescue in gaining clean energy can be provided by, among others, wind. How to protect the environment? Quite often we complain that the weather does not spoil us. Summer ends too soon Before we realize we...

Financial benefits provided by ALPHA 6

You can live Your present life and skip this post. We cannot guarantee that after You read it You will save money. You must decide on Your own if You really want it, however it does not mean that You will not find out what financial benefits You can gain.Eco is for...

Step 3: Aerodynamic capacity

We shall start this post with a little request. We do care You read it till the very end. Perhaps, at first glance, the term aerodynamic capacity seems complex to You however it plays a crucial role in understanding why the turbine ALPHA 6 is a revolution in RES. As...

Step 2: We will check the potential of Your location

The choice of the alternative source of energy is a great responsibility. It is not worth spending money just to feel ecologically satisfied. Investment must pay off. That is why, we have created an innovative tool that helps us to determine the potential of Your...

Step 1: Know-how – the beginning of everything

Are You ready? The awareness connected with RES constantly increases. Do You really know everything? You can actually check it. We prepared a glossary that should be known to all fans of clean energy. This is the first step to become the aware user of RES.  ...